Miljøstrategi og feasibility

Miljøstrategi og feasibility

Forprojekter og feasibilitystudier

Som grundlag for beslutning om implementering af et infrastrukturprojekt gennemføres oftest et forprojekt eller feasibilitystudie, hvor fordele og ulemper ved forskellige alternativer belyses.

I den forbindelse bidrager vi med at kortlægge:

Vi rådgiver om den mest optimale placering af projektet, så forsinkende interessekonflikter minimeres.

Vi bidrager til at sikre, at de miljømæssige aspekter i store infrastrukturprojekter håndteres korrekt i forhold til EU-direktiver, national lovgivning og administrationspraksis.

Vi tager højde for igangværende strømninger i samfundet.

Vi undersøger alternative strategier for organisering, omfang og indhold af miljøarbejdet.

Vi anbefaler den rigtige strategi med udgangspunkt i optimering af konsekvenserne for tidsplan og ressourceanvendelse under projektforløbet.

 

TIL TOP PRINT