Myndighedsgodkendelser

Myndighedsgodkendelser

Seacon kan varetage arbejdet med at sikre at et anlægsprojekt opnår de fornødne myndighedsgodkendelser. Vi har et indgående kendskab til miljølovgivning og administrationspraksis, og flere medarbejdere har en fortid fra kommunale, regionale og statslige myndigheder. Vi har derfor også et veletableret kontaktnet på myndighedsområdet.

I forbindelse med godkendelsesprocessen sikrer vi at de fornødne informationer om miljøforhold tilvejebringes og vurderes i forhold til projektets forventede miljøbelastninger, og vi kan forestå den fornødne kommunikation med relevante myndigheder undervejs i processen, så unødige overraskelser undgås. Vi udarbejder ansøgning med tilhørende bilag i en form, som sikrer en enkel og effektiv behandling hos de relevante myndigheder.

TIL TOP PRINT