Pressehåndtering mm.

Pressehåndtering mm.

Interessen for information om store infrastrukturprojekters håndtering og påvirkning af miljøet er som regel meget stor, og en effektiv og proaktiv formidling af handlinger og resultater er et meget vigtigt element i opbygningen af organisationens miljø image. Et positivt miljø image smitter af på myndigheder og interesseorganisationer, og betyder at det bliver nemmere at planlægge og håndtere de miljømæssige udfordringer.

Seacon har i rollen som miljøkoordinator for Øresundsbro Konsortiet varetaget kontakten med offentlighed og presse på miljøområdet, og herunder deltaget i talrige interviews, TV- og radioudsendelser. Vi har rådgivet om Øresundsbro Konsortiets proaktive informationsstrategi på miljøområdet, som bl.a. inkluderer en årlig pressetur med 30 – 50 pressefolk til den kunstige ø Peberholm. Herigennem er det lykkedes at fastholde Øresundsbro Konsortiets positive image på miljøområdet.

TIL TOP PRINT