Udbud af miljøopgaver

Udbud af miljøopgaver

I forbindelse med større anlægsprojekter kan der være behov for at gennemføre miljøundersøgelser, som kræver inddragelse af ekstern bistand. Seacon har et bredt kendskab til den danske rådgiverbranche på miljøområdet, og endvidere erfaring med gennemførelse af udbud.

Hvis der er tale om relativt enkle tilsyns- og kortlægningsopgaver, kan Seacon inddrage en kvalificeret underleverandør efter kundens accept. Alternativt kan en opgave, som ikke kræver en EU-licitation, udbydes efter gældende regler i tilbudsloven, f.eks. som et underhåndsbud.

Seacon kan dog også gennemføre og rådgive om udbud, der er omfattet af EU’s udbuds- eller tjenesteydelsesdirektiv. Dette kan f.eks. indebære udarbejdelse af annoncer til EU-tidende, prækvalifikation, udarbejdelse af udbudsdokumenter, vurdering af tilbud og forhandling med tilbudsgivere. Vores strategi er at udarbejde udbudsregler og materiale, der forenkler processen mest muligt, sikrer sammenlignelighed mellem forskellige tilbud, og giver den fornødne fleksibilitet i den efterfølgende kontraktforhandling og udførelse af opgaven.

TIL TOP PRINT