Energi

Energi

I Danmark reguleres elmarkedet af Elforsyningsloven således det sikres at landets elforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerheden, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse.

Seacon har en bred erfaring med etablering havvindmølleparker samt land- og søkabelforbindelser.

Seacon tilbyder miljømæssig, planmæssig og administrativ bistand i forbindelse med projektering, miljøledelse, tilsyn under anlæg og drift og udarbejdelse af relevante miljøgodkendelser.

Seacon fungerer som miljørådgiver fra den indledende idéfase til selve etableringen af sø– og landkabelforbindelser, og bidrager til at sikre den mest optimale strategi til håndtering af de miljømæssige udfordringer, der ligger i en ansøgningsproces. Derudover ydes rådgivning i kortlægning (GIS) og konfliktanalyse, herunder fastlæggelse af projektområde samt afdækning af miljøforhold, herunder de biologiske forhold (fugle, fisk, pattedyr, bundfauna og -flora), samt andre emner som rekreative forhold, råstoffer og øvrige interesser således der opnås den optimale håndtering af konflikter i forhold til naturværdier og øvrige arealanvendelsesinteresser.

Seacon kan tilbyde:

TIL TOP PRINT