Vindmøller

Vindmøller

Seacon har været involveret i arbejde med miljøkonsekvensvurderinger, overvågning og tilsyn samt miljøledelse på havmølleparker siden virksomhedens oprettelse.

Vi kan tilbyde stor erfaring i forbindelse med projektering, anlæg og drift af nye parker.

Seacon yder rådgivning i kortlægning (GIS) og konfliktanalyse samt afdækning af miljøforhold, herunder de biologiske forhold (fugle, fisk, pattedyr, bundfauna og -flora), samt andre emner som rekreative forhold, råstoffer og øvrige interesser.

Som intern miljørådgiver har Seacon blandt andet assisteret:

• DONG Energy
• SEAS-NVE
• Energinet.dk
• E.ON

TIL TOP PRINT