GIS- og dataydelse

GIS- og dataydelse

Seacon har erfaring og ekspertise indenfor arbejdet med geografiske informationssystemer (GIS) og geodatabaser, herunder håndtering af store datamængder, kvalitetssikring af data og processer samt analyser og kortlægning.

Seacon anser GIS for mere end blot et analyse– og visualiseringsredskab. I vores hænder bliver geografiske data koblet til projekteringskort, som sikrer afdækning af ukendte mønstre og fremmer kommunikationen til værdi for hele organisationen.

Ved spørgsmål om lagring, tilpasning og visualisering af geografiske miljødata fungerer Seacon som sparringspartner og udarbejder procedurer samt strukturerer de arbejdsgange, der skal sikre høj kvalitet af data og konsistens i de geografiske informationer.

Seacon har også kompetencer indenfor remote sensing (RS) og satellitbillede håndtering, og kan bl.a. tilbyde at forestå afdækning af relevant datagrundlag til projektet, indkøb og pre-processering af satellitdata samt levering af færdig kortlægning på baggrund af RS-teknikker og satellitdata.

Seacon kan bl.a. tilbyde:

TIL TOP PRINT