HSEQ og CSR

HSEQ og CSR

Seacon kan bistå med planlægning, opbygning, implementering, auditering og drift af miljøledelsessystemer efter ISO 14001 og EMAS. Vi bistår også vedrørende kvalitetsstyring og arbejdsmiljøledelse efter hh. ISO9001 og ISO18001. Endvidere rådgiver vi ved opbygning og implementering af virksomhedens CSR strategi.

Vi planlægger og forestår den fornødne dataindsamling om virksomhedens CSR- og miljøforhold, og udarbejder virksomhedens årlige CSR- eller miljørapport.

Vi har bistået QHSE og/eller CSR i forbindelse med:

TIL TOP PRINT