Miljøledelse

Miljøledelse

Seacon rådgiver i forbindelse med planlægning, opbygning, implementering og audit af miljøledelsessystemer, som i relevant omfang kan følge standarderne ISO 14001 og EMAS.

Seacon kan medvirke ved udarbejdelse af en miljøpolitik, som er i overensstemmelse med virksomhedens holdninger og profil på miljøområdet, og som lever op til kravene i de internationale standarder.

I fornødent omfang foretages:

Vi hjælper med at uddelegere miljøansvaret i de enkelte afdelinger, og sikrer at opgaverne er solidt forankret hos kompetente medarbejdere.

Vi er desuden i stand til at gennemføre miljøaudits af udvalgte dele af organisationen eller af leverandører.

Seacon har medvirket ved udformningen af miljøpolitik for:

 

TIL TOP PRINT