QHSE (HSEQ)

QHSE er en samlet betegnelse for arbejdet med kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø. Forkortelsen stammer fra de engelske betegnelser, hh. Quality, Health, Safety og Environment. Undertiden ses også forkortelsen HSEQ. I anlægs- og driftsorganisationer er det almindeligt at disse funktioner samles hos en ansvarlig person, der udgør en del af stabsfunktionen med direkte reference til ledelsen. I større anlægs- og driftsorganisationer kan disse funktioner opdeles på flere ansvarlige personer, men oftest er de samlet i en organisatorisk enhed (afdeling).  Seacon har erfaring med QHSE i forbindelse med anlæg og drift af større infrastrukturprojekter.

Kvalitet (Quality): Arbejdet indebærer en sikring af, at arbejdets kvalitet er dokumenteret og lever op til virksomhedens kvalitetspolitik og målsætninger. Som regel følges kvalitetsstandarden ISO9001, hvilket bl.a. indebærer at der skal udarbejdes en kvalitetspolitik og konkrete kvalitetsmål, samt procedurer og instrukser som sikrer at kvaliteten dokumenteres og vurderes. Kvaliteten skal endvidere løbende forbedres.

Sikkerhed (Safety): Det skal sikres, at alt arbejde kan foretages sikkert og med minimal risiko for uheld. Det indebærer, at personalet skal være tilstrækkeligt uddannet i sikkerhedsmæssige forhold, samt at de sikkerhedsmæssige risici vurderes og imødegås for alle arbejdsprocesser.  Det nødvendige sikkerhedsudstyr skal være tilstede og anvendes korrekt. Der skal endvidere være indøvede beredskabsplaner som træder i kraft hvis uheldet alligevel er ude.     

Arbejdsmiljø (Health): Et sundt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, er en forudsætning for medarbejdernes trivsel, det øger effektiviteten og nedsætter sygefraværet. Det indebærer at forhold som luftkvalitet, temperatur, lys, fugt, støj, arbejdsstillinger og den psykiske påvirkning vurderes for alle arbejdspladser. Medarbejdernes trivsel måles løbende, og sygefravær registreres og vurderes. Ofte følges standarden OHSAS18001, som indebærer at virksomheden formulerer en arbejdsmiljøpolitik og konkrete målsætninger, samt at der etableres procedurer der sikrer at arbejdsmiljøet løbende forbedres, og at alle gældende krav fra lovgivning mv. følges.

Miljø (Environment): Ansvarlige virksomheder sikrer at påvirkningen af det ydre miljø minimeres, og at de gældende miljøkrav overholdes. De fleste virksomheder har et miljøledelsessystem, som sikrer en jævnlig kortlægning af virksomhedens miljørisici, etablering af handleplaner for afværgning heraf, dels en registrering af virksomhedens miljøpåvirkninger. Ofte følges standarden ISO14001 eller den europæiske EMAS, som indebærer at virksomheden formulerer en miljøpolitik og konkrete målsætninger, samt at der etableres procedurer der sikrer at virksomhedens miljøbelastning løbende formindskes, og at alle gældende krav fra lovgivning mv. følges. Standarden EMAS kræver endvidere at der årligt udgives en miljøredegørelse.

TIL TOP PRINT