Faste forbindelser

Faste forbindelser

Seacon er involveret i de store faste forbindelser, den eksisterende Øresundsbron mellem København og Malmø, og den kommende Femern Bælt tunnel mellem Rødby og Puttgarten.

Vi bistår i de indledende feasibility og projekteringsfaser med at etablere oversigter og planer for de miljømæssige udfordringer ved forskellige løsningsmodeller, og vi kan bidrage til at udvælge metoder for at måle den miljømæssige performance. Vi kan planlægge, udbyde og koordinere de miljøprogrammer der er påkrævet for at udarbejde VVM og opnå miljøgodkendelser, og vi bistår i fornødent omfang med formidling og kommunikation med myndighederne. Endvidere kan vi bistå ved opbygning og implementering af miljøledelse og CSR, samt udarbejde årlige miljø- eller CSR status rapporter.

TIL TOP PRINT