Havne

Havne

Havneområder udvides, udgraves og ombygges i stigende grad. Der findes eksempler på havne, der udvider inden for erhvervsrelaterede aktiviteter og havne der har udviklet sig til rekreative områder med attraktive boliger.

Seacon rådgiver havnebestyrelser, kommuner, bygherrer og private investorer i udviklingen og brugen af områderne lige fra VVM-vurderinger, arealanvendelse, miljøgodkendelser, affaldshåndtering, klapning, prøvetagning og sedimenttransport.

Havneprojekter anlægges i det marine miljø, og derfor er det vigtigt at have indgående viden inden for hydrodynamik, hydrografi, sedimenttransport, marine forureningskomponenter og marinbiologi. Seacon forestår endvidere marinbiologiske undersøgelser.

Seacon har blandt andet assisteret Københavns Energi/SEAS-NVE under byggeriet ved Marmormolen samt bistået Linderberg Group ved ombygning af Østby Havn i Roskilde Fjord.

TIL TOP PRINT