Infrastruktur på hav

Infrastruktur på hav

Seacon bistår ved planlægning, implementering og drift af infrastrukturprojekter i Danmark, oftest som intern rådgiver for bygherren. Vores speciale er store infrastrukturprojekter på havet, men de fleste projekter berører også kystnære landområder, eller endog områder langt fra kysten.

Vi har kendskab til de forskellige anlægs- og installationsmetoder, der anvendes ved infrastrukturprojekter på havet, og de miljømæssige udfordringer der er forbundet med disse. Kombineret med vores specialistviden om de miljømæssige forhold på havet er vi i stand til hurtigt at danne et overblik og udpege de væsentligste relevante problemstillinger når et nyt projekt skal planlægges eller miljøvurderes.

Vi er i stand til vurdere relevans og resultater af komplekse modelværktøjer, komplicerede undersøgelser og statistiske analyser. Kombineret med forståelse for projektets rammer og omgivelsernes forventninger og krav kan vi dermed sikre at et undersøgelsesprogram strikkes sammen så det præcist opfylder behovet. Endelig har vi et godt overblik over kompetencerne vedrørende havmiljø indenfor den danske rådgiverbranche. Hertil kommer, at vi kan bidrage til opbygning og implementering af miljøledelsessystemer som sikrer den mest effektive organisering og fremdrift af miljøarbejdet.

TIL TOP PRINT