Infrastruktur på land

Infrastruktur på land

Seacon bistår ved planlægning, implementering og drift af infrastrukturprojekter i Danmark, oftest som intern rådgiver for bygherren. Vores speciale er store infrastrukturprojekter på havet, men mange projekter berører også kystnære landområder, eller endog områder langt fra kysten. Gennem en række vej- og kabelprojekter, som berører lange strækninger over land, er vi kommet i berøring med de forskellige interesser, der knytter sig til landområderne.

Vi har derfor et indgående kendskab til de miljømæssige udfordringer som etablering af projekter i landområder står overfor, ikke mindst i kystområderne hvor såvel lovgivning, miljøforhold og anvendelsesinteresser er særligt komplicerede. Vi har specialistviden om de miljø- og naturmæssige forhold der dækker land- og ferskvandsområder, samt de konflikter der opstår ved anlægsprojekter på land. Gennem et omfattende netværk og kendskab til rådgiverbranchen kan vi endvidere inddrage yderligere kompetencer hvor det er påkrævet.

TIL TOP PRINT