Kystbeskyttelse
Danmarks største kystbeskyttelsesprojekt helt tilbage fra 1800-tallet, Det Lollandske Dige

Kystbeskyttelse

Klimaforandringer og stormene så som Bodil og Egon har sat større fokus på behovet for kystbeskyttelsesstrategier langs de danske kyster. Kystbeskyttelse påvirker de naturlige processer, og det er derfor vigtigt at have den rigtige kystbeskyttelsesstrategi både mht. den fremtidige kystudvikling men også af hensyn til myndighedsprocessen, hvor hensynet til de naturlige processer sættes højt.

Seacon har erfaring med udarbejdelse af kystbeskyttelsesstrategier for kommuner og grundejerforeninger. Seacon foretager kystmorfologiske analyser, hvor en given kysts udvikling og dynamik kortlægges og forslag til forskellige kystbeskyttelsesstrategier fremlægges. Seacon har et tæt samarbejde med ingeniører inden for vandbygning og konstruktioner til kystbeskyttelse, og kan dermed sikre den teknisk mest optimale løsning. Seacon kan rådgive om løsninger med hård beskyttelse (bølgebrydere, høfder, skråningsbeskyttelse) såvel som strandfodring og sediment ”by-pass”.

For at give kunden den bedste rådgivning ift. den myndighedsmæssige proces rådfører Seacon sig altid med Kystdirektoratet for at få deres holdning til en given kystbeskyttelsesstrategi. Seacon har en god relation til Kystdirektoratet og er godt bekendt med deres holdninger til kystbeskyttelse i Danmark.

TIL TOP PRINT