NATURA 2000 og beskyttede arter

NATURA 2000 og beskyttede arter

En stor del af det danske kyststrækning samt mange naturområder på land er udpeget som en del af det europæiske Natura 2000 netværk med henblik på at beskytte nærmere udpegede naturtyper, dyr og planter

Seacon har i flere projekter foretaget den indledende vurdering af, om der er risiko for at påvirke udpegningsgrundlaget eller beskyttede arter negativt:

Store anlægsprojekter
I anlægsprojekter, hvor denne risiko ikke kan afvises, er det nødvendigt med mere detaljerede undersøgelser, hvor en egentlig Natura 2000 konsekvensvurdering udfærdiges.

Seacon sikrer at de fornødne data fremskaffes om forekomst:

TIL TOP PRINT