Naturværdier

Naturværdier

Projekter, der inddrager naturarealer midlertidigt eller permanent, kræver en nærmere kortlægning af de forekommende naturværdier i området.

Seacon tilbyder, enten ved egne kompetencer eller ved inddragelse af samarbejdspartnere, kortlægning af områdets naturværdier, som kan have betydning for godkendelse af et projekt eller en projektaktivitet:

Seacon har overblikket over de forhold, der kan påvirke en myndighedsgodkendelse, og kan derfor sørge for kortlægningen tilrettelægges således gældende krav opfyldes.

 

TIL TOP PRINT