Øvrige aktiviteter

Øvrige aktiviteter

Store infrastrukturprojekter rummer i anlægsfasen ofte delelementer, som i andre sammenhænge behandles som selvstændige projekter. Gennem vores engagement i store infrastrukturprojekter har vi derfor opnået et godt kendskab til metoder og lovgivning, som regulerer andre aktiviteter

Vores kompetencer strækker sig yderligere til følgende områder:

TIL TOP PRINT