Øvrige anlægsarbejder på havet

Øvrige anlægsarbejder på havet

Store infrastrukturprojekter rummer i anlægsfasen ofte delelementer, som i andre sammenhænge behandles som selvstændige projekter. Gennem vores engagement i store infrastrukturprojekter har vi derfor opnået et godt kendskab til metoder og lovgivning, som regulerer andre aktiviteter.

Hertil kommer, at flere medarbejdere i deres tidligere virke har beskæftiget sig med andre typer af projekter og aktiviteter.

Vi kan derfor bistå med miljømæssig rådgivning indenfor alle former for projekter og aktiviteter på havet, herunder f.eks.:

TIL TOP PRINT