Råstofindvinding og minedrift

Råstofindvinding og minedrift

Seacon råder over medarbejdere med flere års erfaring og ekspertise indenfor råstofindvinding på havet (sandindvinding og stenfiskeri) samt med kapacitetsopbygning og miljøforvaltning indenfor minedrift.

Vores kompetencer og erfaringer vedrører:

Træning i miljøaspekter indenfor minedrift:

Derudover har Seacon erfaring med lovgivning om råstofindvinding og minedrift, både nationalt og internationalt.

TIL TOP PRINT